Meldcode Meldcode

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sionkerk
Jaarlijks zijn er vele meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland.  De kans is aanwezig dat u in uw omgeving iemand meemaakt die slachtoffer is. Misschien heeft u een concrete situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt van onveiligheid of een onderbuikgevoel heeft die u moeilijk concreet kunt maken. Wat te doen in zo’n situatie?

In de kerk zijn vele vrijwilligers actief in het jeugdwerk, pastoraat en commissies, maar ook als gemeentelid kunt u met deze signalen te maken krijgen.

De kerkenraad heeft een stappenplan opgesteld hoe te handelen bij dit soort signalen. Het stappenplan is gebaseerd op de wettelijke meldcode voor professionals.

Hier kunt u/jij het stappenplan downloaden. Ook is er een papieren versie beschikbaar in de hal van de kerk.

Bent u of jij zelf in een onveilige situatie en op zoek naar een vertrouwenspersoon? De wijkouderling en/of preses van de Sionkerk kan je verder helpen.

terug