College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters (CvK)
In onze kerk bestaat het College van Kerkrentmeesters uit :
  • twee ouderling kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter van het CvK is;
  • een penningmeester;
  • een boekhouder en 
  • vier leden.
Taken
Het CvK heeft een adviserende rol ten opzichte van de kerkenraad. Belangrijke zaken dienen ook in de kerkenraad besproken en besloten te worden. De begroting en de jaarrekening worden opgesteld door het CvK en vastgesteld door de kerkenraad. De kerkenraad stelt de begroting vast en de kerkrentmeesters nemen deze als uitgangspunt voor de exploitatie, het onderhoud van het gebouw en het beheer van de financiën.
Het college zoekt wegen en middelen om de kerkelijke kas op peil te houden. Daarnaast verzorgt zij een groot aantal administratieve taken en voorzieningen. Daarbij valt te denken aan het schoonhouden van het kerkgebouw, de kosterij, het tuinonderhoud, de uitzending van de erediensten, de preekvoorziening, het archief en het bijhouden van de ledenadministratie. Al deze taken worden niet uitsluitend door het college gedaan, maar ook een groot aantal gemeenteleden verleent haar medewerking aan de instandhouding van de kerk en haar gemeenschap.

Declaraties
Wanneer u persoonlijke uitgaven hebt gedaan, die ten dienste zijn van de kerk, kunt u de bonnen of facturen naar het CvK sturen. Voorafgaand aan de uitgaven dient er eerst toestemming gevraagd te worden aan de kerkenraad m.b.t. deze uitgaven.

Contactpersoon: Bert Woudenberg
email: boekhouder@sionkerkameide.nl

Orgelcommissie
De orgelcommissie zorgt ervoor dat het orgel goed blijft functioneren en dat het onderhoud regelmatig en op tijd wordt uitgevoerd. De commissie heeft er ook voor gezorgd dat we ons huidige orgel hebben, al sinds 1981.

Contactpersoon: Frans van Oort
email: fransvoort@hotmail.comArchiefbeheer
Het kerkelijk archief wordt beheerd door Jan de Vries en Gerrie van Dijk

Contactpersoon: Jan de Vries
email: vriesdejan74@gmail.com
                             

Ledenadministratie
Via de ledenadministratie wordt bijgehouden bij wie lid is van onze gemeente. Als u gaat verhuizen en dit aan de burgerlijke gemeente doorgeeft, wordt automatisch de kerkelijke gemeente in de nieuwe plaats op de hoogte gesteld. Als u gaat verhuizen, kan het dus zijn dat u naar een kerkelijke gemeente wordt overgeschreven, terwijl u dat niet wilt.
Via het zogenaamde voorkeurlidmaatschap kunt u dan toch lid blijven van onze gemeente. Dit doet u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de kerkenraad.

Voor meer informatie klik hier hier of neem contact op met Georges de Wit.

Contactpersoon: Georges de Wit
email: georgesdewit1952@gmail.com

                                    
Verjaardagsfonds
Elk gemeentelid ontvangt op zijn of haar verjaardag een verjaardagskaart met daarbij een enveloppe waar u een (klein) bedrag in kunt doen voor het verjaardagsfonds. Van dit geld kunnen bijzondere wensen van de kerk worden gerealiseerd zonder een beroep op de gewone middelen te doen. U kunt de enveloppe in de collectepotten of door de brievenbus van de kerk doen of direct bij de contactpersoon afgeven.

Contactpersoon: Lidia Sloof-Rozendaal
email:verj.fonds.schoonm.sionkerk@gmail.com

                                    
Collectemunten
Het is in onze gemeente mogelijk om aan de collecte bij te dragen door middel van collectemunten. Een voordeel hiervan is, dat u de kosten van de munten als gift kunt opgeven bij uw belastingaangifte. Het voordeel voor de kerk is dat er geen kosten voor het storten van contant geld aan de bank betaald hoeven te worden. Kortom, een win-win situatie. De collectemunten zijn van harte bij u aanbevolen!  
Voor €  50,- krijgt u 50 gele munten van €1,00
Voor €100,- krijgt u 40 groene munten van €2,50


Contactpersoon: Dick van Reede
email: reede1945@kpnmail.nlOnderhoudscommissie
De onderhoudscommissie zorgt ervoor dat het kerkgebouw in goede staat blijft. Enkele leden van het CvK zijn actief in het onderhoud van het gebouw.

Gebouwbeheer
Om een vergadering of bijeenkomst in de kerk te houden, moet de ruimte altijd (bij voorkeur minimaal een week van tevoren) bij de beheerder van het gebouw, Ingrid Manschot, gereserveerd worden. Na bevestiging is de reservering definitief. In overleg kan een sleutel van de kerk worden gegeven voor de vergadering of bijeenkomst.

Contactpersoon: Ingrid Manschot 
email:kerkrentmeester@sionkerkameide.nl

Schoonmaken van de kerk
De kerk wordt wekelijks schoongemaakt door een aantal vrijwilligers uit onze gemeente.

Contactpersoon: Lidia Sloof 
email: verj.fonds.schoonm.sionkerk@gmail.com
terug