Bijzondere diensten Bijzondere diensten
Avondmaalsviering
Het Heilig Avondmaal staat open voor doopleden en wordt vier keer per jaar gevierd en eenmaal op de witte donderdag. 
De vieringen worden in de Sionbrief vermeld en tevens afgekondigd. Wilt u het Avondmaal vieren, maar bent u niet in staat om naar de kerk te komen dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. In overleg proberen we dit dan te regelen.


Doopbediening
Voor het aanvragen van de doopbediening kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Stelt u prijs op kinderoppas i.v.m. het bijwonen van de doopdienst door familieleden en kennissen, neemt u dan contact op met de jeugdouderling of Liane vd Berg.

Huwelijksbevestiging
Een huwelijksbevestiging dient ten minste 12 weken van te voren te worden aangevraagd. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw wijkouderling. De bevestiging geschiedt in de regel in de plaats waar de bruid woonachtig is. Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel, maar wel in goed overleg met de wijkouderling.

Uitvaartdienst
Indien u wilt dat er, voorafgaande aan een begrafenis of crematie, een kerkelijke uitvaartdienst wordt gehouden, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Het is raadzaam om geen definitieve afspraken met de uitvaartverzorger te maken voordat is nagegaan of de predikant op de gewenste dag en tijd van de uitvaartplechtigheid aanwezig kan zijn.

Kinderdiensten
Een kinderdienst is een dienst welke in plaats van een normale kerkdienst wordt georganiseerd, afgestemd op het niveau van de jeugd in de leeftijd van de basisschool. Er wordt twee keer per kerkelijk jaar een kinderdienst georganiseerd. In ieder geval in de dagen voor Kerst: het Kinderkerstfeest.

Tienerdiensten
Een tienerdienst is een dienst welke volgens een vastgesteld schema wordt gehouden tijdens de reguliere ochtenddienst. Net als de kinderen van de Kindernevendienst vertrekken de tieners naar hun eigen ruimte om daar met elkaar een onderwerp te behandelen op het niveau van de tieners. Er wordt gewerkt met thema's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van multi-media, boeken, spellen etc.
Algehele leiding: jeugdouderling.

Jeugddiensten
Een jeugddienst is een dienst afgestemd op het niveau van de jeugd (12-18 jaar) in onze kerk. Een jeugddienst wordt, volgens het kerkelijk rooster, op de eerste zondag van de maand in de avond georganiseerd. Het is de bedoeling om op deze wijze een dienst te organiseren die met name de jeugd naar de kerk brengt. Uiteraard is iedereen van harte welkom.
terug