Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
Biddag 13 maart 2024


Onderin de schikking is wirwar van takken, het beeld van de scheefgegroeide samenleving waardoor veel kwetsbare mensen in onzekerheid zijn gekomen.
Daar boven een laag van groen en klimop is beeld van hoop en Gods trouw, ook de takjes, begin van groei en bloei.
De tulpen symboliseren het gebed om zegen voor gewas en arbeid, ook voor de kwetsbare mensen dat we ook met hen delen.

Pasen 31 maart 2024

Pasen, nieuw leven.
Vanuit een donkere wereld
zien we Gods trouw
Hoop voor de toekomst.

Doopdienst Mats van Dijk 28 april 2024

De schikking is gemaakt in een ronde schaal, daaruit ontspringt een waterval van Ridderspoor
Zo wordt het doopvont weergegeven, een stroom van levend water vanuit God
Het witte kleed verwijst naar het doopkleed 
Aan de basis twee bladeren van de vingerplant als symbool voor de handen van God waarin de naam van Mats gegrift staat en die het gezin wil dragen.
De blauwe hortensia staat voor  Mats.
De witte rozen verwijzen naar het gezin waar Mats mag opgroeien, zijn ouders en broertje.
Het gipskruid voor de gemeente  die om hen heen staan
Het klimopblad verteld van de liefde en trouw van God.

Pinksteren

In Vuur en Vlam

De Geest des Heren wordt
op zijn dicipelen uitgestort.
Vlammen die op de hoofden staan,
nemen de vorm van tongen aan.

Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt.

 
terug