WELKOM WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Sionkerk van Ameide. De Sionkerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Sionkerk wil een gemeente zijn waarin

  • we leven vanuit Gods liefde en deze liefde doorgeven;
  • iedereen op eigen wijze in Jezus gelooft en Hem navolgt; 
  • we vertrouwen op de veelkleurige wijsheid van God;
  • we omzien naar elkaar en
  • we zorg dragen voor de schepping. 

U bent van harte welkom om met ons een dienst mee te vieren. In de rechterkolom ziet u wanneer de volgende dienst is.

Kerkdiensten
De gemeente komt bij elkaar op zon- en feestdagen in de dienst van Woord en Sacrament. Iedereen is hierbij van harte welkom.
                       
Aanvangstijd:
Ochtenddienst: 10:00 uur

's Middags of 's avonds zijn er regelmatig bijzondere diensten, zoals een kinderdienst, een jeugddienst, een zangdienst of door gemeenteleden georganiseerde bijeenkomsten.

Adres:     
Sionkerk Ameide

Prinsengracht 28
4233 EW Ameide.
                            

terug