Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad
Samenstelling kerkenraad
 
Functie Naam E-mail
Predikant Vacant  
Preses Herman-Jan den Hartogh  kerkenraad@sionkerkameide.nl
Scriba Mirjam Bloemendal scriba@sionkerkameide.nl          
Commisie ouderling Fred van Veldhuizen fredvanveldhuizen@hetnet.nl 
     
Ouderling kerkrentmeester 1  Ingrid Manschot kerkrentmeesters@sionkerkameide.nl
Ouderling kerkrentmeester 2 Vacant  
     
Jeugdouderling 1 Mariëlle de Groot jeugdouderling@sionkerkameide.nl
Jeugdouderling 2 Susanne v.d. Broek.  jeugdouderling@sionkerkameide.nl
     
Pastorale ouderling wijk 1 Thea de Wit theaenanne@hotmail.com
Pastorale ouderling wijk 1 Vacant  
     
Pastorale ouderling wijk 2 Henk van Santen hjvansanten@gmail.com
Pastorale ouderling wijk 2 Vacant  
     
Pastorale ouderling wijk 3 Bert en Janet Burggraaf timmermansjanet@gmail.com
Pastorale ouderling wijk 3 Vacant  
     
Diaken Erik Liefhebber diaconie@sionkerkameide.nl
Diaken Gerrie van Dijk diaconie@sionkerkameide.nl
Diaken Helma Verburg diaconie@sionkerkameide.nl


Bevestiging ambtsdragers
Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers vindt plaats in de morgendienst van de eerste zondag van juni. Tenzij deze zondag op Pinksteren valt, of om een andere organisatorische reden, dan wordt uitgeweken naar een andere zondag in juni.
In deze dienst wordt ook afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers.
 
Diaconale medewerkers
Wijk Naam Tel.
Wijk 1  Vacant  
  Ietje Spronk  
  Bertha v.d. Zouwen  
Wijk 2 Ans Blok-Vonk  
  Sonja den Hartogh  
  Ria de Wit  
Wijk 3 Wil van Elzelingen  
  Geertje van Santen  
  Marjolein v.d. Wal - v.d. Berg   

Pastorale medewerkers
De pastorale medewerkers ondersteunen de ouderlingen in wijk 3
Lise de Jong
Jan de Vries
Nelleke Janse
Marjan Burggraaf
terug