Publicaties & Berichten Publicaties & Berichten
Afkondigingen
Voor een afkondiging in de dienst kunt u tot zaterdag 18:00 uur (tenzij bij een plotselinge gebeurtenis) contact opnemen met uw wijkouderling.

Voorbede

Om de gemeente te betrekken in de onderwerpen waarvoor in gebed speciale aandacht wordt gevraagd, maar ook om de voorgang(st)ers te inspireren en van dienst te zijn, staat achterin de kerk een zuil met kaarten om uw voorbede of dankzegging op te schrijven. U kunt dit ter plekke doen of de kaarten mee naar huis nemen om deze daar op een voor u goed moment te schrijven.

Voor elke dienst wordt de zuil leeggemaakt en worden de kaarten aan de predikant overhandigd. Het is mogelijk om aandacht te vragen voor een situatie die u/jou persoonlijk raakt. Dat kan voor u-/jouzelf zijn, maar ook voor anderen in uw omgeving of voor een situatie verder weg. Op die manier kun je elkaar als gemeente ook in gebed nabij zijn. De dominee zal dan in de voorbeden, aandacht schenken aan wat u/jij op de kaarten hebt opgeschreven. 
Het is van belang dat u/jij rekening houdt met de wensen van de persoon in kwestie. Stelt hij of zij het op prijs om met naam genoemd te worden?Sionbrief
Iedere vrijdagavond verschijnt de Sionbrief, een gemeentebrief met actueel nieuws vanuit de gemeente. Het aanleveren van kopij kan tot 18:00 uur op diezelfde dag. Als u de Sionbrief nog niet krijgt, kunt u die aanvragen door  een e-mail te sturen.

Contactpersoon: Gerard van Middelkoop
email: sionbrief@sionkerkameide.nl

Als u de Sionbrief niet digitaal kunt lezen, kunt u deze iedere zaterdag op papier ontvangen.
Contactpersoon: Harry de Muinck

Website & FaceBook
Naast onze website hebben we ook een Facebookpagina
Facebook: www.facebook.com/sionkerkameide
U hoeft geen FaceBookaccount te hebben om de berichten op deze pagina te bekijken.

Contactpersoon: Nel van Galen
e-mail: webmaster@sionkerkameide.nl

Boekentafel

In de hal van de Sionkerk staat een permanente boekentafel. U kunt de boeken inkijken en lenen.

Contactpersonen: Etty Assink-Dresselhuys
                             Beppie Slob-Assink
                              
 
terug