Interkerkelijk Interkerkelijk
Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie heeft als doel om mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd zijn, (opnieuw) met het evangelie in aanraking te brengen. De commissie is een samenwerking tussen de Hervormde kerk Ameide/Tienhoven en de Gereformeerde Sionkerk.
Vanuit onze Sionkerk werkt zitten Gerrie van Dijk, Suzanne vd Broek en Margreet Slob in de evangelisatiecommissie.

Contactpersoon: Gerrie van Dijk
email: gerrie_ameide@hotmail.com                                  
De evangelisatiecommissie bestaat uit verschillende werkgroepen.

Werkgroep Camping
Deze organiseert gedurende vier weken in de zomervakantie activiteiten en campingdiensten op camping “De Koekoek” in Tienhoven.

Werkgroep 4–12 jaar
Deze organiseert kinderwerk op verschillende manieren en veelal in de diverse schoolvakanties, onder andere de Bijbelweek in de meivakantie.

Werkgroep 21-65
Deze heeft als doel om mensen in onze eigen kerken te motiveren om te getuigen van hun geloof en om hen missionair betrokken te maken. De werkgroep organiseert onder andere de Open deurdienst, Tentdienst, een Praiseavond en de Alphacursus.

Ontdekkengroep
Deze organiseert activiteiten voor mensen die meer willen weten over wie Jezus is.

Werkgroep Ameide – Tienhoven
Deze richt zich op het aanwezig zijn bij grote activiteiten in onze dorpen, zoals de nachtmarkt. Ook organiseert hij de zangdiensten op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag in de Hervormde Kerk.

Facilitaire werkgroep
Deze beheert de geluidsinstallatie en de tent van de evangelisatiecommissie. Ook onderhoudt hij het kerkhuisje op de camping en assisteert hij de diverse werkgroepen met klussen van van technische aard.

Alphacursus
In Ameide wordt regelmatig een Alphacursus gehouden. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met de contactpersoon van de evangelisatiecommissie, Gerrie van Dijk of kijk op 'Ik geloof in Ameide'

Gebedsgroepen
Twee interkerkelijke gebedsgroepen, waar gezamenlijk gebeden wordt voor mensen uit ons dorp, maar ook voor andere zaken die ons bezighouden en aandacht verdienen.

Groep 1: Moms in Prayer
Een groep biddende moeder, die aangestuurd worden door de wereldwijde organisatie Moms in Prayer. Zie https://momsinprayer.org/
Er wordt één keer in de twee weken gebeden voor de kinderen, de scholen, de leerkrachten en.....
Per keer wordt de datum van de volgende bijeenkomst gepland.

Contactpersoon: Liane van den Berg
email: ls@altenacollege.nl

Groep 2: Week van Gebed
Elk jaar is er een Week van het Gebed voor de eenheid van christen. Zie: https://www.weekvangebed.nl/

Contactpersoon: Anita Terlouw
email: weekvangebed.ameide@gmail.com

Dorcas , werkgroep Ameide-Tienhoven
Dorcas is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich inzet voor de mens in nood.
De naam Dorcas is ontleend aan de Bijbel (Handelingen 9).
De werkgroep vraagt ieder jaar voor één project extra aandacht.

Contactpersoon: Irene Versluis


Gospelkoor Sing for Joy
Onze naam komt uit de Bijbel, uit psalm 95:1:
‘Come let us sing for joy to the Lord’ (Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEER).
Iedereen tussen de 16 en 50 jaar die van zingen houdt kan meedoen. De repetities worden iedere dinsdagavond gehouden van 20:00 - 21:45 uur in de Sionkerk.

Voor meer informatie zie: Gospelkoor Sing for Joy
of neem contact op via 
 info@gospelkoorsingforjoy.nl
 
terug