Emballage voor goede doelen Emballage voor goede doelen
Opbrengst Emballagebox 2024
U treft in de hal van de kerk een mooie box, vervaardigd van kosteloos materiaal, aan om daar emballage (lege blikjes, petflessen, limonadelfessen, bierflesjes  etc.) in achter te laten. Met deze inzamelingsactie dragen we met elkaar op een duurzame wijze bij om zo te zorgen voor onze medemens (uit liefde voor elkaar met elkaar). 

Januari: €40,- Stichting De Hoop https://dehoop.org
Febuari: €30,- Hospice Vijfheerenlanden https://www.hospicevijfheerenlanden.nl/
Maart: €40,- Stichting Vlinderkind https://vlinderkind.nl/
April: €20,- Artsen zonder grenzen https://www.artsenzondergrenzen.nl/


Laat u weten waarvoor u in mei wilt sparen?
Mail dan naar: leeden38@gmail.com of doe een briefje met de naam en banknummer van de organisatie in de emballagebox.
 
terug