WELKOM WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Sionkerk van Ameide. De Sionkerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Sionkerk wil een gemeente zijn waarin

  • we leven vanuit Gods liefde en deze liefde doorgeven;
  • iedereen op eigen wijze in Jezus gelooft en Hem navolgt; 
  • we vertrouwen op de veelkleurige wijsheid van God;
  • we omzien naar elkaar en
  • we zorg dragen voor de schepping. 

U bent van harte welkom om met ons een dienst mee te vieren. In de rechterkolom ziet u wanneer de volgende dienst is.

Kerkdiensten
De gemeente komt bij elkaar op zon- en feestdagen in de dienst van Woord en Sacrament. Iedereen is hierbij van harte welkom.
                       
Aanvangstijd:
Ochtenddienst: 10:00 uur

's Middags of 's avonds zijn er regelmatig bijzondere diensten, zoals een kinderdienst, een jeugddienst, een zangdienst of door gemeenteleden georganiseerde bijeenkomsten.

Adres:     
Sionkerk Ameide

Prinsengracht 28
4233 EW Ameide.
                            

 
Even voorstellen

Even voorstellen
lees meer ยป
 
Pinksteren

Pinksteren
In Vuur en Vlam

De Geest des Heren wordt
op zijn dicipelen uitgestort.
Vlammen die op de hoofden staan,
nemen de vorm van tongen aan.

 
 
Filmavond

Filmavond
 
Studieavonden Vorming & Toerusting

Studieavonden Vorming & Toerusting
 
Emballage voor goede doelen Emballage voor goede doelen
Opbrengst Emballagebox 2024
U treft in de hal van de kerk een mooie box, vervaardigd van kosteloos materiaal, aan om daar emballage (lege blikjes, petflessen, limonadelfessen, bierflesjes  etc.) in achter te laten. Met deze inzamelingsactie dragen we met elkaar op een duurzame wijze bij om zo te zorgen voor onze medemens (uit liefde voor elkaar met elkaar). 

Januari: €40,- Stichting De Hoop https://dehoop.org
Febuari: €30,- Hospice Vijfheerenlanden https://www.hospicevijfheerenlanden.nl/
Maart: €40,- Stichting Vlinderkind https://vlinderkind.nl/
April: €20,- Artsen zonder grenzen https://www.artsenzondergrenzen.nl/


Laat u weten waarvoor u in mei wilt sparen?
Mail dan naar: leeden38@gmail.com of doe een briefje met de naam en banknummer van de organisatie in de emballagebox.