Diensten Stille Week

  • In de Stille Week zullen er van maandag tot en met vrijdag diensten zijn.
    Op maandag, dinsdag en woensdag een kort moment van bezinning, op Witte Donderdag een viering met het Heilig Avondmaal en op Goede Vrijdag een dienst waarbij we stil staan bij verschillende personen rondom het kruis: Judas, Johannes, Pilatus en Simon van Cyrene.