Last Posts

 • Adventskalender: Aan tafel

  continue reading
 • Gedachteniszondag

  De lelies staan voor goddelijkheid en licht.

  Het kruis en de klimop staan voor genade en voor eeuwig leven en zijn verbonden met de kaarsen, die branden voor de overledenen.

  Ons leven in vergankelijkheid gezaaid, zoals de lelijke bollen in de grond, maar komt op als een prachtige bloem, stralend van Goddelijk licht op de jongste dag.

  De witte bloemen voor nieuw leven en opstanding.

  Gedenk de mens
  die sterft in het licht
  van De Levende.
  Hij is in liefde geborgen
  bij de Eeuwige.

  continue reading
 • Het Nieuw Jeruzalem

  In dit Oratorium volgen we, in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit De Openbaring van Johannes. De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën.

  Zó komt de werkelijkheid van het ‘aardse’ Jeruzalem in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft. Maar we horen ook Zacharia al profeteren van die stad van vrede, trouw en gerechtigheid. De vraag van de discipelen aan de Here Jezus over het ‘wanneer’ van Zijn wederkomst, de gelijkenis van de Wijze en dwaze maagden en het Dies Irea bepalen ons bij de ernst van het onderwerp. De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars, voeren ons naar de bede: Kom, Here Jezus, Kom!

  O stad van vrede, Jeruzalem!
  Als eens uw licht over ons schijnt,
  dan zal het leven vol van vreugde en liefde zijn!

  continue reading
 • Nieuws uit de (Hervormde) pastorie

  In de pastorie aan de Molenstraat worden in ons dorp Oekraïners opgevangen. Door de werkgroep is inmiddels de derde nieuwsbrief opgesteld. In deze nieuwsbrief wordt beschreven hoe het gaat en wordt het één en ander toegelicht.

  continue reading
 • Openbaring

  Het Bijbelboek Openbaring is een boek waarin God door visioenen, geheimen aan mensen onthult. Dit maakt het een ‘lastig’ boek om te begrijpen, maar daarom niet minder belangrijk!
  In een serie van 4 avonden gaat Paulien Zeeman-Lens (bekend van het EO-programma Vrouw-Zijn) dieper in op dit Bijbelboek.
  De avonden zijn op 23 oktober, 13 en 27 november en 11 december.
  Allen op zondagavond, aanvang 18.00 uur.
  Van harte welkom om deze avonden bij te wonen. Nodig familie, vrienden en kennisen gerust uit!

  continue reading
 • Gezelligheid bij de oppas

  Tijdens de zondagochtenddiensten wordt er bij de ‘oppas’ ook goed gezorgd voor de jongste kinderen. De uitdaging die de kinderen zichzelf vanochtend stelden, was een toren tot het dak. En nee hoor, niet de toren van Babel, die leidt alleen maar tot spraakverwarring.

  continue reading
 • Welkom

  continue reading
 • Jeugdagenda

  continue reading
 • Kring Geloof en duurzaamheid wordt vervolgd

  In het afgelopen seizoen hadden we een serie mooie avonden aan de hand van het boekje Eenvoudig leven. Op de laatste kringavond stelden sommige deelnemers voor om in het nieuwe seizoen door te gaan met het thema Geloof en duurzaamheid. Ik heb mij bereid verklaard om daar weer leiding aan te geven. Het is de bedoeling om, net als vorig jaar, drie avonden voor de Kerst en drie avonden na de Kerst te plannen. Verdeeld over De Hoven en de Sionkerk. Ik heb nu acht aanmeldingen; er kunnen dus nog wel wat mensen bij.

  Vorig jaar hebben we zes van de acht hoofdstukken uit het boekje Eenvoudig leven gelezen. Mijn voorstel is om de overige twee hoofdstukken daarvan eerst te nemen en dan een ander boekje te kiezen.

  De eerste avond wordt gehouden op 25 okt.  We beginnen om 20.00 uur in De Hoven en om 19.45 uur is er koffie. We bespreken dan uit Eenvoudig leven hst. 3. ‘Verlangen naar het goede’.  We hopen op goede avonden. De noodzaak om ons op dit onderwerp te bezinnen is er niet minder op geworden in de laatste maanden. Integendeel.

  U kan zich voor deze kring opgeven bij Nanda Oevermans:  luuknanda.oevermans@gmail.com of 06.15124039. Zij coördineert de zakelijke kant van deze kring.

  ds. Sam Janse

  continue reading
 • Johannes de Heer zangdienst

  continue reading