Last Posts

 • Uit liefde voor jou

  Lezing 5de zondag: Johannes 11:1-4, 17-44 De opwekking van Lazarus
  …en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. (Joh. 11:19)

  Een hele menigte komt naar Maria en Marta om hen te troosten, mooi zou je denken maar als Jezus komt begint Hij te praten over het leven en niet over de dood. Omdat Hij zelf de opstanding is zegt Hij: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook als hij sterft”
  Niet in het verleden blijven hangen, maar naar de nieuwe toekomst kijken.

  De krans met de gedroogde bloemen en grassen herinneren aan het aardse leven en het groen en de tulpen aan het nieuwe leven en zo is de cirkel van ons leven rond.

  continue reading
 • Jeugddienst

  continue reading
 • Uit liefde voor jou

  Lezing vierde zondag 40dagentijd Johannes 9: “Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.”

  Jezus geeft de blinde man die vanaf zijn geboorte blind is het licht in zijn ogen. Niemand schijnt erg blij te zijn met de genezing van de blinde man, behalve hijzelf. Er zijn vooral vragen en ergernis. Het gaat natuurlijk om onze eigen blindheid, en of wij ziende mensen kunnen worden. En wát er dan te zien valt. Een befaamd vaderlands denker (J. Cruijff) zei het al: je gaat het pas zien als je het doorhebt.
  De schikking als een oog.

  Open ogen Zien,
  kijken, gezien worden
  Wie ben jij geworden?

  continue reading
 • Uit liefde voor jou

  Lezing derde zondag 40-dagentijd: Johannes 4:5-26

  Jezus zei tegen haar: “Ik ben het, degene die met u spreekt”.

  De Samaritaanse vrouw gaat zoals iedere dag, water halen bij de put en ontmoet daar Jezus. Jezus die met haar spreekt, Jezus zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Hij houdt haar een spiegel voor en laat haar anders naar het leven laat kijken. Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden, dat er een nieuwe toekomst kan aanbreken. God maakt dat nieuwe begin met jou.

  Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken van de hazelaar. Nu in een krans als rand om de put. Een spiegel die als water onze gedachten reflecteert.

  De liturgische kleur is paars.

  continue reading
 • Uit liefde voor jou

  Liturgische schikking bij de Biddagviering van 8 maart 2023

  Ook met biddag volgen we Jezus,
  kijken naar Hem
  luisteren naar Hem
  en vragen aan Hem.

  Takken als biddende handen en gevuld met nieuwe groei en bloei.
  Zo ook biddend met de ander op pad te gaan
  en het van Hem verwachten.

  continue reading
 • Vrijwilligers en hout

  Wat hebben vrijwilligers nu met hout te maken? Nou, ze worden gezocht!

  continue reading
 • “Uit liefde voor jou”

  “Uit liefde voor jou” is het thema van het 40 dagen project van de PKN.

  Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn, het om de ander gaat. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf Zijn tijd, Zijn aandacht en zelfs Zijn leven uit liefde voor de mensen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

  Zondag 5 maart (Tweede zondag 40dagentijd)

  Lezen Matteüs 17: 1-9
  Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Jezus worsteling in de woestijn en op de berg hoeft Hij niet alleen te doen. Mozes en Elia staan hem daarin bij. 40 jaar is lang en daar heb je een ander bij nodig die ervaring heeft om te overleven in een woestijn en verder te kunnen.

  De stenen en de kronkelhazelaar verbeelden de berg en de woestijn. Jezus krijgt daar hulp van Mozes en Elia, deze worden verbeeld door 3 tulpen.

  Op de berg in stilte
  Luisterend, biddend
  Drie profeten
  Gevonden wijsheid

  continue reading
 • “Uit liefde voor jou”

  “Uit liefde voor jou” is het thema van het 40 dagen project van de PKN.
  Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn, het om de ander gaat. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf Zijn tijd, Zijn aandacht en zelfs Zijn leven uit liefde voor de mensen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

  Liturgische Bloemschikking:
  Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken van de hazelaar. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren is dan van belang.  In de 40dagentijd wordt er wekelijks een symboliek toegevoegd aan de schikking passend bij de lezing. De eerste schikkingen zijn sober, het is immers een tijd van bezinning. De liturgische kleur is paars. Naarmate we dichterbij Pasen komen komt er meer kleur en met Pasen verandert de kleur naar wit.

  Zondag 26 februari 2023 (Eerste zondag 40dagenbtijd)

  Lezen Matteüs 4:1-11
  Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem”.
  Aan het begin van het openbare optreden van Jezus wordt Hij gelijk geconfronteerd met het kwaad, met de verzoekingen in de woestijn. Maar Jezus dient niet de duivel maar kiest voor God zijn Vader. Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor “snelle” oplossingen of bevrediging van onze behoeften. Maar trouw zijn aan God en elkaar is de lange weg.

  Uit liefde voor jou
  Wandelen in de woestijn
  Leeftocht
  Het vergezicht

  continue reading
 • Jeugddienst

  Zondagavond 5 februari wordt de indrukwekkende film ‘Bankier van het verzet’ vertoond. Een film die berust op het verhaal van bankier Walraven van Hall en zijn broer Gijs. Omdat er geld nodig is voor het financieren van het verzet tegen Nazi-Duitsland, beginnen Walraven en Gijs met een groepje vertrouwelingen geld in te zamelen.
  Van harte welkom, ook als u bij de oudere jongeren of jongere ouderen hoort!

  continue reading
 • Bijeenkomst over bidden

  continue reading