Last Posts

 • Jubileumconcert

  continue reading
 • Geloof en dementie

  continue reading
 • Week van het gebed

  Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone

  ‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta.

  Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd!

  Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Zie ook www.weekvangebed.nl.

  De gebedssamenkomsten in Ameide vinden plaats in de Sionkerk aan de Prinsengracht 28, van 20:00-20:45u. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!

  continue reading
 • Kerstnachtdienst

  Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor een heel bijzonder doel: Het Christelijk inloophuis voor dak- en thuislozen “De Tweede Mijl” in Amsterdam

  continue reading
 • Kerstmarkt

  continue reading
 • Voorverkoop oliebollen

  Klik hier voor het bestelfomulier

  continue reading
 • Liturgische schikking

  continue reading
 • Wandelpastoraat

  continue reading
 • Dankdagviering

  continue reading
 • Zing met ons mee!

  MEERKERK– Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk start vanaf dinsdag 19 november een nieuw project nl het muziekstuk “DAVID, de man naar Gods hart” welke is gecomponeerd door André van Vliet. Door middel van dit muziekstuk gaan we ons muzikaal verdiepen in de bijzondere geschiedenis van David. Of beter gezegd: Naar de God van David. We kennen allemaal de verhalen van David en reus Goliath, David op de vlucht voor Saul enz. enz. De hele geschiedenis van DAVID, gaan we bezingen in een kort tijdsbestek (2 uur) alle hoogte- en dieptepunten komen langs. Des te meer komen we onder de indruk van de liefde en het geduld van de Here met zijn kinderen.

  Wij willen dit niet voor onszelf houden, maar willen meer mensen de gelegenheid geven om met ons mee te zingen. Daarom kunt u/jij zich op projectbasis (kosten € 30) bij ons aansluiten.
  Voor meer informatie en aanmelden, zie  www.musicaprodeo.nl.  
  Van harte welkom 🎵

  continue reading