Kerk in Actie collecte – Najaarszendingsweek (China)

  • Zondag 5 november is de eerste collecte voor Kerk in Actie. Deze collecte is bestemd voor het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. Hier worden theologie-studenten en predikanten uit vele landen in Azie opgeleid en ondersteund. Ook ondersteunt  dit seminarie het zendingswerk in Azie.
    Klik hier voor meer informatie.