Voorbede- en dankkaarten

  • “Bid en u zal gegeven worden” (Lukas 11: 9 en 10)

    Om de gemeente te betrekken in de onderwerpen waarvoor in gebed speciale aandacht wordt gevraagd, maar ook om de voorgang(st)ers te inspireren en van dienst te zijn, staat achterin de kerk een zuil met kaarten om uw voorbede of dankzegging op te schrijven. U kunt dit ter plekke doen of de kaarten mee naar huis nemen om deze daar op een voor u goed moment te schrijven.

    Voor elke dienst wordt de zuil leeggemaakt en worden de kaarten aan de predikant overhandigd.

    Het is mogelijk om aandacht te vragen voor een situatie die u/jou persoonlijk raakt. Dat kan voor u-/jouzelf zijn, maar ook voor anderen in uw omgeving of voor een situatie verder weg. Op die manier kun je elkaar als gemeente ook in gebed nabij zijn. De dominee zal dan in de voorbeden, aandacht schenken aan wat u/jij op de kaarten hebt opgeschreven. Het is van belang dat u/jij rekening houdt met de wensen van de persoon in kwestie. Stelt hij of zij het op prijs om met naam genoemd te worden?