Overzicht collectes

 •  
   Collecten eerste kwartaal 2019
  Datum Eerste collecte Tweede collecte
    6 jan. Diaconie Kerk
  13 jan. Zendings Com. Kerk
  20 jan. Oecumene Kerk
  27 jan. JOP-landelijk jeugdwerk Kerk
    3 feb. Werelddiaconaat-Bangladesh Kerk
  10 feb. Diaconie Kerk
  17 feb. Jeugdwerk Kerk
  24 feb. Missionair Werk Kerk
    3 mrt. Jeugdwerk Kindernevendienst
  10 mrt. Kerk in Actie – Voorjaarszending Kerk
  13 mrt. Diaconie Kerk
  17 mrt. Kerk in Actie – Binnenlands diac. Kerk
  24 mrt. Diaconie Kerk
  31 mrt. Kerk Orgelfonds