Overzicht collectes

 •  
  Collecten vierde kwartaal 2022

  Volgt u de diensten online? Dan hopen we dat u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk op onderstaande rekeningnummers wilt overmaken.

  Diaconie rek.nr. NL33RABO0301955999
  Kerk rek.nr. NL35RABO0301901546

  25 sept.KIA VredesweekKerk
  2 okt.Kerk en IsraelKerk
  9 okt.DiaconieKerk
  16 okt.Jeugdwerk
  23 okt.DiaconieKerk
  30 okt.KindernevendienstKerk
  2 nov.DiaconieKerkDankdag
  6 nov.Najaarszending (Kerk in Actie)Kerk
  13 nov.ZendingKerk
  20 nov.PastoraatKerk
  27 nov.DiaconieKerk
  4 dec.JeugdwerkKerk
  11 dec.DiaconieKerk
  18 dec.KindernevendienstKerk
  24 dec.Nader te bepalen goed doelKerkKerstnachtdienst
  25 dec.Kinderen in de knel (Kerk in Actie)Kerk
  31 dec.DiaconieKerkOudjaarsavond