Overzicht collectes

 •  
   
  Collecten eerste kwartaal 2018

   

  Datum Eerste collecte Tweede collecte
   21 jan. Oecumene Kerk
   28 jan. Kerk Orgelfonds
     4 feb. Werelddiaconaat-Ghana Jeugdwerk
   11 feb. Kerk Missionair Werk
  18 feb. Kerk in Actie –Syrië Kerk
  25 feb. Kerk Orgelfonds
     4 mrt. Kerk in Actie – Voorjaarszending Kindernevendienst
  11 mrt. Kerk Binnenlands diaconaat
  14 mrt. Kerk Diaconie
  18 mrt. Diaconie Kerk
  25 mrt. Kerk Orgelfonds
  29 mrt. Geen collecte Geen collecte
  30 mrt. Geen collecte Geen collecte