Overzicht collectes

 •  
   Collecten tweede kwartaal 2019
  Datum Eerste collecte Tweede collecte
    7 apr. Jeugdwerk Onderhoud kerk-
  gebouw
  14 apr. Diaconie Kerk
  15 apr. Geen
  16 apr. Geen
  17 apr. Geen
  18 apr. Geen
  19 apr. Geen
  21 apr. Diaconie Kerk
  28 apr. Jeugdwerk Orgelfonds
  5 mei Kerk in Actie – Noodhulp Kerk
  12 mei Diaconie Kerk
  19 mei Orgelfonds Kerk
  26 mei DiaconieKerk
  30 mei ZendingKerk