Overzicht collectes

  •  
    Collecten tweede kwartaal 2020

    Het zijn bijzondere tijden met alleen maar online-diensten. We hopen dat u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk op onderstaande rekeningnummers wilt overmaken.

    Diaconie rek.nr. NL33RABO0301955999
    Kerk rek.nr. NL35RABO0301901546