Kerktelefoon

  • Voor mensen die niet in staat zijn de kerkdiensten in de Sionkerk bij te wonen is er de mogelijkheid om de kerkdiensten te volgen via een KerkWebRadio of via internet (op de site kunnen de diensten ook achteraf worden beluisterd of opgeslagen). Alle diensten die in de Sionkerk worden gehouden, worden rechtstreeks uitgezonden (www.kerkomroep.nl).

    Als u gebruik wilt maken van de KerkWebRadio (voor mensen zonder internetaansluiting, een telefoonaansluiting is wel vereist) kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters (CvK) van onze kerk. Ook voor vragen over het gebruik kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters.