Liturgiecommissie

 • De Liturgiecommissie heeft een tweeledige taak:

  • Nadenken over liturgische onderwerpen, waarna geadviseerd wordt aan de kerkenraad.
  • In samenwerking met de predikant de voorbereiding van een aantal bijzondere kerkdiensten, zoals de diensten rond het Kerstfeest en Pasen.

  De commissie bestaat uit:
  Herman-Jan den Hartogh (voorzitter)
  Krijna Roodhorst (secretaris)
  Mirjam Bloemendal (verzorging liturgieën)
  Frans van Oort
  Mirjam Muilwijk