Voorstel Viering Heilig Avondmaal

 • Voorstel Viering Heilig Avondmaal

  1. Voorbereiding:
   We gaan uit van vier zondagen waarop het Avondmaal gevierd wordt. De vijfde keer is in de Goede Week op Witte Donderdag.
   Elke viering staat één thema centraal. De vier thema’s zijn: Vieren, Delen, Ontmoeten en Liefhebben.
   Elk thema wordt in een dagboekje(1) uitgewerkt, gebaseerd op de boekjes “Avondmaal voor groot en klein, een boekje voor thuis in de aanloop naar het Avondmaal” (van de geref. kerk te Hasselt; heeft Johan per mail verspreid) en het boekje “Kom, eet en drink! Bewuster avondmaal vieren” (dit boekje van uitgeverij Boekencentrum is uitgedeeld tijdens het groot huisbezoek).
   De zondag voor de viering wordt tijdens de dienst door de predikant (of kerkenraad) aan de hand van de eerste dag uit het dagboekje aandacht besteed aan de viering van het Avondmaal.
   Na de dienst worden de dagboekjes uitgedeeld (één per adres) om in de voorliggende week te gebruiken. Tijdens de viering van het Avondmaal komt het thema van het dagboekje terug (en worden de dagboekjes weer verzameld).
  2. Avonddienst:
   We zetten de huidige tafelviering voort.
  3. Ochtenddienst:
   * Afwisselend  een lopende viering en een kringviering. (Voor kringviering zie
   punt  5)
   * We werken in deze viering niet meer met een vast boekje, wel een vaste
   volgorde.
   * Na terugkomst van kinderen uit KND:
   a. Geloofsbelijdenis (gesproken / gezongen)
   b. Voorbeden
   c. Inzameling van de gaven (zowel “gewone” collecte als Avondmaal collecte)
   d. Avondmaalslied: Ik zal er zijn voor jou – EVL 292
   e. Nodiging (bv. keuzeteksten 76-86 uit Dienstboek 1; pag. 805-808)
   f.  Tafelgebed (bv. keuzeteksten 1-18 uit Dienstboek 1; pag. 208-261 of een ander
   tafelgebed dat geen specifieke responsies vraagt).
   Het tafelgebed wordt
   afgesloten met het Onze Vader en evt. Vredegroet.
   g. Uitdelen brood en wijn
   h. Dankzegging (keuzeteksten 129-157 uit Dienstboek 1; pag. 821-829)
   i . Slotzang (tijdens het voorspel kunnen de kinderen uit de crèche en de KND
   opgehaald worden)

   j.  Zegen
  4. Uitdelen brood en wijn
   Keuze tijdens het aangaan:
   a. Twee Taizéliederen zingen
   b. Eén Taizélied afgewisseld met orgelspel
   c. Alleen orgelspel
   d. Klassieke muziek
  5. Viering in de kring
   Voor de kansel staat een (kleinere) tafel met stoelen erom heen voor mensen die niet zo lang kunnen staan. De overige gemeenteleden komen hier omheen staan. Het brood wordt aan elkaar door gegeven en er wordt gewacht tot iedereen heeft. Daarna wordt de wijn/ druivensap door gegeven.

   Deze manier van “aangaan” wordt uitgeprobeerd, daarna volgt evaluatie. Evt. aanpassingen worden meegenomen en nogmaals uitgeprobeerd. Bevalt deze manier van “aangaan” dan worden de ochtendvieringen afwisselend lopend en in de kring gevierd.

  6. Kinderen betrekken (enkele suggesties)
   * Zie voorbereiding; op elke dag van het dagboekje dient ook iets voor kinderen te staan.
   * Zie avondmaalslied.
   * De kinderenkomen terug uit de KND met brood en beker en zetten deze op
   de tafel.
   * Twee kinderen collecteren.
   * Twee kinderen staan (bij lopende viering) naast de predikant met het brood.
   * Eén of meerdere kinderen worden betrokken bij het tafelgebed.

  Heeft u nog suggesties, op- en/of aanmerkingen, dan kunt u die kwijt bij de kerkenraad (scriba@sionkerkameide.nl).

  (1) Deze dagboekjes worden samengesteld op het moment als de kerkenraad akkoord is gegaan met het voorstel. De dagboekjes zijn bestemd voor zowel gezinnen met kinderen, als gezinnen zonder kinderen en alleen gaanden.