Nieuws uit de gemeente

  • Volgende diensten 

     240 juni  10.00 uur Ds. N. Dijkstra – Algra Houten
     18.00 uur Ds. J. Bos Rotterdam

    Collectes 24 juni: Zendingscommissie / Kerk

    Na de ochtenddienst staat er koffie/thee/limonade voor u en jullie klaar. Dan kunnen we met elkaar de dienst bespreken of gewoon nog even gezellig napraten.