Nieuws uit de gemeente

  • Volgende diensten 

      22 april  10.00 uur Ds. J. Dekker Ameide
     18.00 uur Ds. P. de Jong Rotterdam

    Collectes 22 april.:  Kerk / Diaconie

    Na de ochtenddienst staat er koffie/thee/limonade voor u en jullie klaar. Dan kunnen we met elkaar de dienst bespreken of gewoon nog even gezellig napraten.