Nieuws uit de gemeente


 • Zondag 10 december 2023 Tweede zondag Advent
  10.00 uur Dhr. A.D. Noordam uit Dordrecht

  Collecten
  1. Diaconie
  2. Kerk

  Diaconie rek.nr. NL33RABO0301955999
  Kerk rek.nr. NL35RABO0301901546
  Zendingscommissie rek. nr. NL 46 RABO 0309413028

  Alle diensten zijn ook online te volgen via
  Kerkomroep