Ledenadministratie & verhuizing & voorkeurlidmaatschap

 •  
   
   

  Sinds de PKN een feit is, zijn er voor wat de ledenadministratie betreft enkele zaken veranderd. Het meest belangrijke voor u, bij een eventuele verhuizing, is het automatisch overgeschreven worden naar de kerk in uw nieuwe woonplaats. Ook als u binnen onze gemeente verhuist wordt dit via de SILA aan de ledenadministratie doorgegeven. Met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is geregeld dat de kerk een aantal mutaties doorkrijgt van de overheid. Dit zijn: verhuizing, naamswijziging, overlijden en de begin- en einddatum van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Op haar beurt geeft de SILA deze gegevens weer door aan de LRP (Leden Registratie Protestantse Kerk). De plaatselijke ledenadministratie kan inloggen bij de LRP en de mutaties verwerken.Dus: nieuwe gegevens overheid via SILA in  LRP in  plaatselijke ledenadministratie. Hoe gaat nu e.e.a. in zijn werk:

  Als u gaat verhuizen geeft u dit door bij de gemeente Zederik. Mutaties in de burgerlijke gegevens van gemeenteleden komen via de SILA in LRP terecht. Via LRP worden de plaatselijke ledenadministraties, van de “oude”en de “nieuwe” kerkelijke gemeente op de hoogte gesteld van de verhuizing. Zodoende blijven alle leden “in beeld” en kan er bij binnenkomst van nieuwe leden door de betreffende kerk actie ondernomen worden.

  Nu kan het ook voorkomen dat leden gaan verhuizen maar toch lid van de GK Ameide willen blijven. Onder bepaalde voorwaarden kan dit. Dit heet het zogenaamde voorkeurlidmaatschap. Het betreffende lid moet dan een schriftelijk verzoek indienen bij de kerkenraad van de GK Ameide.

  Dus wilt u in aanmerking komen voor voorkeurlidmaatschap dient u altijd zelf stappen te ondernemen. Dit geldt ook wanneer men tijdelijk een ander woonadres heeft, denk bijvoorbeeld aan studenten die een paar jaar, vanwege de studie, verhuizen naar de universiteitsstad.

  Gaat het betreffende lid later nog eens verhuizen, dan blijft het voorkeurlidmaatschap bestaan. Als men op een later tijdstip lid wil worden van de gemeente waar men op dat moment woont, moet via de ledenadministratie het bestaande voorkeurlidmaatschap opgeheven worden.

  Om het voorkeurlidmaatschap aan te vragen, of later weer op te heffen, moet u dus altijd zelf actie ondernemen.

  Heeft u nog vragen over bovenstaande, neem dan contact op met

  Georges de Wit (Ledenadministratie).