Schenking lijfrente aan Sionkerk

 • DE VOORDELIGSTE MANIER VAN SCHENKEN 

  Volledig aftrekbaar voor uw Inkomstenbelasting!

   Wat is een lijfrenteschenking ?
  Een schenking in de vorm van lijfrente houdt in:
  – U schenkt vijf of meer kalenderjaren achtereen een vast bedrag aan de Sionkerk.
  – De overeenkomst moet worden vastgelegd in een notariële akte: de akte van schenking.
  – U kunt het gehele bedrag jaarlijks van uw inkomen aftrekken. Hiervoor geldt geen minimum- en maximumbedrag. Als u een gewone schenking doet, geldt een drempel van 1 % van uw verzamelinkomen.

  – De overeenkomst vervalt als u komt te overlijden. De verplichting gaat dus niet over op erfgenamen.

   Structurele hulp:
  Met een lijfrenteschenking geeft u de Sionkerk zekerheid voor meerdere jaren.

  Het voordeel van lijfrente schenking:
  Het grootste voordeel is dat de schenking in de vorm van een lijfrente geheel aftrekbaar is voor de belasting. Dit belastingvoordeel is afhankelijk van de belastingschijf waaronder de top van uw inkomen valt.

  EEN VOORBEELD OM SIONKERK EXTRA GELD TE GEVEN :

  Oude situatie (zonder lijfrenteschenking):
  U maakt jaarlijks € 250,- over aan de Sionkerk

  Met lijfrenteschenking:
  U maakt vijf jaar achtereen € 431,- over aan de Sionkerk.
  U betaalt dan per jaar € 431,-
  Stel u zit in het belastingtarief van 42%.
  U ontvangt dan van deze schenkingen 42% terug van de belasting.
  Dit is per jaar een teruggave van -/- € 181,-
  In werkelijkheid betaalt u per jaar dus : € 250,-

  Inlichtingen:
  Neem contact op met een van de kerkrentmeesters