Samenstelling kerkenraad

 • Preses Bert van Middelkoop   tel. 0183-602538
  e-mail: kerkenraad.sionkerk@outlook.com 
  Scriba   Helma Verburg (interim)
  Predikant   Vacant
  Commissie-  ouderling   Anne Versluis tel. 0183-602681
  Pastorale ouderlingen   Wijk 1
  Thea de Wit
  Vacature
    Wijk 2
  Henk van Santen
  Vacature
  tel. 06-47447413
    Wijk 3
  Bert en Janet Burggraaf
  Vacature
  tel. 06-22945432 / 06-208357
  Jeugd-ouderling Susanne v.d. Broek
  Mariëlle de Groot
  tel. 06-64498449
  Jeugddiaken Margreet Slob
  Diakenen Gerrie van Dijk
  Helma Verburg
  Erik Liefhebber
  tel. 06-13529560
  tel. 06-39114181
  tel. 0183-510583
  Ouderling-Kerkrentmeester Ingrid Manschot tel. 0183-602890