Zendingscommissie


 • We willen in de komende tijd als gemeente een zendingsproject financieel ondersteunen.

  Het gaat om een project van de G.Z.B. dat de kerk in Egypte bemoedigt en steunt.
  Daarin staat het werk van ds. Willem-Jan de Wit in Caïro, Egypte, centraal.
  Hij werkt aan het Evangelical Theological Seminary om jonge Egyptische mensen op te leiden tot predikant. We weten dat de kerk in Egypte het heel moeilijk heeft. Christenen vormen daar krap tien procent van de bevolking en net als overal in het Midden-Oosten is het zwaar om staande te blijven in het geloof omdat de druk van de islam groot is. Vele kerken zijn de laatste tijd in brand gestoken en de Egyptische christenen kunnen wel een moreel steuntje in de rug gebruiken.

  Dit project geeft ondersteuning aan de vorming en toerusting van christelijke gemeenten.
  Als de kerk in Egypte goede voorgangers heeft, komt dat ook weer het diakonale werk ten goede.

  We hopen dat het uw belangstelling, gebed en financiële steun krijgt.

   Zie ook: http://tinyurl.com/zu3nj8a

  Sam Janse en Anne Versluis

  Bankrekening: NL46RABO0309413028