Kosterij

  • Het kosterschap wordt bij toerbeurt door een aantal gemeenteleden vervuld.

    Coördinator van de kosters is mevr. I. Mulckhuyse-van Reede: liturgie@sionkerkameide.nl