Schikking bij doop Anne Tippens

 • Geef licht!

  Gedoopt in de naam van:
  de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
  samen te zien als het Licht in de 3 witte rozen.
  Daarmee verbonden mogen ook wij licht geven en dat ook laten zien.
  De 4 vlammetjes van de olielamp, Barbara, Colin, Ilse en Anne,
  op hoogte, goed te zien.
  Daaromheen een cirkel van witte bloemen, de gemeente
  ook verbonden met Het Licht en uitstralend het licht en
  met hedera daarin verwerkt wat staat voor Gods trouw!