Corona-virus en kerkactiviteiten

 • Wij hebben in Nederland te maken met een ernstige bedreiging van onze gezondheid. Vooral de mogelijke omvang hiervan kan een groot probleem
  worden. De overheid heeft zoals u weet maatregelen afgekondigd, die ook door de PKN zijn overgenomen en die luiden dat samenkomsten met meer dan 100 mensen niet meer gehouden moeten worden. Ook word geadviseerd om bezoeken aaouderen en kwetsbare personen zoveel mogelijk tbeperken. Om deze redenen hebben wij met spijt in ons hart besloten om de kerkdiensten en overige activiteiten af te lassen. Voor wat betreft de kerkdiensten gaan wij op zoek naar mogelijke alternatieven.

  Elke zondag worden er vanaf 8.00 uur op verschillende TV-zenders kerkdiensten uitgezonden, van harte aanbevolen.
  De ouderenmiddag die gepland staat voor 31 maart wordt uitgesteld.
  Laten wij met elkaar bidden dat het virus snel onder controle komt, zodat wij ook op de zondagen in de diensten met elkaar gemeente kunnen zijn.

  De Kerkenraad