Day 16:51

  • Liturgische schikking Stille Week

    Het thema voor deze Stille week is: ‘Wie is Jezus?’ De evangelieschrijver Johannes neemt ons deze week mee op zijn zoektocht naar een antwoord op deze vraag. Elke avond luisteren we in stilte naar een uitspraak van Jezus over zichzelf, de zogenaamde ‘Ik ben’ woorden.
    We lezen uit de bijbel, bidden, luisteren naar liederen en we zijn stil om ons te concentreren op de Heer Jezus zelf.
    Deze week doven we elke dag één van de adventskaarsen die we in de weken voor de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken.

    continue reading