Liturgische schikking Pinksteren

 • God , die op het Pinsterfeest

  zijn Geest uitstort op alle mensen

  en ons in vuur en vlam zet.

  Tongen van vuur

  en grassen

  naar alle vier de windstreken

  uitwaaiend als de wind.