Jeugdienst: Raad jij het getal?

  • Zondagavond 3 maart is er om 18.00 uur een jeugddienst in de Sionkerk waarbij getallen uit de Bijbel een belangrijke rol spelen. Dan gaat het niet
    om droge wiskundige sommen of berekeningen. Die bijbels getallen hebben een betekenis waar we ook vandaag nog wat mee kunnen. Wat en hoe precies, dat maak je op een letterlijk speelse manier mee in deze dienst die georganiseerd wordt door de jeugddienstcommissie met medewerking van ds. Jojanneke Dekker. Iedereen is van harte uitgenodigd!