Avondmaalscollecte

  • Op  29 maart, Witte Donderdag, mogen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Er zijn in de dienst geen reguliere collecten, er is echter wel een Avondmaalscollecte.

    Als diaconie hebben we besloten om deze collecte te doneren aan Stichting Bartimeus Sonneheerdt. Deze stichting zet zich in voor onze blinde en slechtziende medemens.

    Er zijn ongeveer 350.00 blinden en slechtzienden in Nederland en deze mensen worden door Bartimeus geholpen om zo zelfstandig mogelijk te leven.

    Zullen wij als gemeente van Jezus Christus hier ook ons steentje aan bij dragen?

    Hartelijke groet, uw diaconie.