Elf tips voor nieuwe ambtsdragers

  • In februari wordt in de Sionkerk de procedure voor het vinden van nieuwe ambtsdragers weer opgestart.
    Op de website van de PKN worden 11 tips gegeven om nieuwe ambtsdragers te ondersteunen. Wellicht een goed moment om u alvast te bezinnen / te verdiepen op deze taak in de kerk. Misschien wordt u voorgedragen of geeft u zelf aan dat u deze verantwoordelijkheid samen met andere kerkenraadsleden wilt dragen.
    Zie: Elf tips voor nieuwe ambtsdragers (Op deze webpagina wordt veel verwezen naar boeken / artikelen. Uiteraard kan er het één en ander door de kerkenraad aangeschaft worden.)