Collecte Werelddiaconaat

  • Zondag 15 oktober is de eerste collecte voor het Wereld-Diaconaat.

    Met deze collecte wil Kerk in Actie vrouwen in Zuid-Soedan ondersteunen. Lees verder.

    Meer informatie.